PN28240K

VNĐ Call Us

Including VAT

Swtich-M24eG (24 10/100/1000T ports)
Thiết bị chuyển mạch 24 ports 10/100/1000Mbps + 2 SFP Slots.

Swtich-M24eG (24 10/100/1000T ports)
Thiết bị chuyển mạch 24 ports 10/100/1000Mbps + 2 SFP Slots.
Bảo hành 05 năm