Career

Career

1- SALES DIRECTOR:

- Gender: Female/Male

- Department: CEO and BODs

- Remuneration: Negotiation

- Qualification: Minimum university degree in Economics or Electronics/IT

- Experience: At least 5 years of sales management experience in M&E, SI industry.

- Required foreign language: Proficiency in English

- Main responsibility: Execute appropriate sales strategies and business development to maximize sales and profitability sustainably.

2. SALES MANAGER:

- Gender: Female/Male

- Department: Business Development Department (BDD)

- Remuneration: Negotiation

- Qualification: Minimum university degree in Economics or Electronics/IT

- Experience: At least 3 years of sales management experience in M&E, SI industry.

- Required foreign language: Proficiency in English

- Main responsibility:

+ Promote business operation of Business Development Department (BDD)

+ Work together with Research Department to develop the business of new products, new solutions to meet the sales strategy and target of the company

3- SALES EXECUTIVE:

- Department: Business Development Department (BDD)

- Number of vacant: 04 Males/Females

- Remuneration: Negotiation

- Qualification: College or above

- Experience: At least 1-2 years of in sales, especially retail

- Required foreign language: Basic English

- Main responsibility: Searching for the customers who are EU (end user, direct customer) to sell the products of the company and expand the market share.

4- SITE MANAGER

- Number of vacant: 02 Males

- Department: Installing

- Remuneration: Negotiation

- Qualification: Bachelor's degree in Electrical and Electronic Engineering or higher

- Experience: At least 2 years of similar experience

- Required foreign language: Basic English

- Main responsibility: Supervising, organizing and implementing construction works

5- TECHNICIAN (PRINTER, COPIERS REPAIRER)

- Number of vacant: 01 Male

- Department: Technical Service

- Remuneration: Negotiation.

- Qualification: Optional, know how to repair printers, copiers

- Experience: At least 1-2 years of similar experience

- Required foreign language: Optional

- Main responsibility: Repair printers, copiers

6- ELECTRONIC REPAIR ENGINEER

- Number of vacant: 01 Male

- Department: Technical Service

- Remuneration: Negotiation

- Qualification: University. Major in Electrical and Electronic Engineering or higher

- Experience: At least 1-2 years of similar experience

- Required foreign language: English – Level: Be able to read and understand specialized English documents.

- Main responsibility: Repair projectors, cameras, recorders, screens, electronic equipment.

7- T&C Staff

- Number of vacant: 02 Males

- Department: Project

- Remuneration: Negotiation

- Qualification: College or above. Major in Information Technology/Electronics and Telecommunications

- Experience: Two (02) years of experience or more

- Required foreign language: English – Level: Basic communication; Be able to read and understand specialized English documents.

- Main responsibility:

   + Using testing equipment to test ELV system (Structured Cabling, Networking, PA, etc.)

   + Deploying T&C at the site: Configure and install network equipment (Networking), voice (PBX), security monitoring (CCTV), public sound (PA), and some other systems.

* STARTING DATE:

- Right after passing the interview or negotiated time.

* APPLICATION METHOD:

- Apply directly at Sao Nam An Trading Service Joint Stock Company:

+ Recipient of application: Ms. An (Receptionist)

+ Phone: 028.38 172 440 – Ms. Ân

- Or send CV via E-mail: ptlthu@soeco.com.vn

1- SALES

- Bộ phận: Phòng phát triển kinh doanh (BDD)

- Số lượng: 04 Nam/Nữ

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Cao đẳng trở lên

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 -2 năm kinh nghiệm tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Giao tiếp

- Công việc chính: Bán hàng, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường. Khách hàng là người dùng cuối, trực tiếp.

2- SALES

- Bộ phận: Phòng phát triển kinh doanh (SSD)

- Số lượng: 02 Nam/Nữ

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Cao đẳng trở lên

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 -2 năm kinh nghiệm tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Không bắt buộc

- Công việc chính: Bán hàng, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường. Khách hàng là nhà thầu, SI, tổ chức, cá nhân.

3- CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

- Số lượng: 02 Nam

- Bộ phận: Thi công

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Đại học chuyên ngành kỹ thuật Điện - Điện tử trở lên

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 -2 năm kinh nghiệm tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Không bắt buộc

- Công việc chính: Giám sát, tổ chức triển khai thi công công trình.

4- KỸ THUẬT SỬA CHỮA MÁY IN, PHOTOCOPY

- Số lượng: 01 Nam

- Bộ phận: Dịch vụ kỹ thuật

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Không bắt buộc, biết sửa chữa máy in, máy photocopy

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 -2 năm kinh nghiệm tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Không bắt buộc

- Công việc chính: Sữa chữa máy in, máy photocopy.

5- KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ

- Số lượng: 01 Nam

- Bộ phận: Dịch vụ kỹ thuật

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Đại học chuyên ngành kỹ thuật Điện - Điện tử trở lên

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 -2 năm kinh nghiệm tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

- Công việc chính: Sữa chữa máy chiếu, camera, đầu ghi, màn hình, thiết bị điện tử.

6- NHÂN VIÊN IT

- Số lượng: 02 Nam

- Bộ phận: IT

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin / Điện tử viễn thông

- Kinh nghiệm: Hai (02) năm kinh nghiệm trở lên

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành và giao tiếp cơ bản

- Công việc chính:

+ T&C cấu hình, cài đặt thiết bị hệ thống mạng (Networking), thoại (PBX), giám sát an ninh (CCTV), âm thanh công cộng (PA), và một số hệ thống khác.

+ Sử dụng thiết bị đo kiểm hệ thống ELV.

7- THƯ KÝ THI CÔNG

- Số lượng: 01 Nữ

- Bộ phận: Thi công

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Cao đẳng trở lên

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Không bắt buộc

- Công việc chính: Soạn thảo văn bản, chấm công, thanh toán và các thủ tục thi công công trình.

* THỜI GIAN BẮT ĐẦU CÔNG VIỆC:

- Nhận việc ngay hoặc thỏa thuận thời gian phù hợp.

* HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ:

- Nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại Công ty CP TMDV Sao Nam An:

+ Người tiếp nhận hồ sơ: Ms. Ân (Lễ tân)

+ Điện thoại: 028.38 172 440 – Ms. Ân

- Hoặc gửi CV qua E-mail: qtlthao@soeco.com.vn