Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

1- SALES

-  Bộ phận: Phòng phát triển kinh doanh (BDD)

-  Số lượng: 03 Nam/Nữ

-  Mức lương: Thỏa thuận

-  Trình độ: Cao đẳng trở lên

-  Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

-  Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Không bắt buộc

-  Công việc chính: Bán hàng, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường.

2- NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ

- Số lượng: 01 Nam

- Bộ phận: Dịch vụ kỹ thuật

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Cao đẳng kỹ thuật Điện - Điện tử trở lên

- Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành

- Công việc chính: Sửa chữa các thiết bị điện tử như màn hình chuyên dụng, máy chiếu, camera, đầu ghi…

3- KỸ SƯ QS

- Số lượng: 01 Nam

- Bộ phận: Thi công

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Cao đẳng kỹ thuật trở lên

- Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Không bắt buộc

- Công việc chính: Thực hiện thủ tục hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình.

4- NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

- Số lượng: 10 Nam

- Bộ phận: Kỹ thuật

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Cao đẳng trở lên chuyên ngành IT, điện tử viễn thông

- Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành và giao tiếp cơ bản

- Công việc chính: Thành thạo câú hình, cài đặt hệ thống mạng, điện thoại, âm thanh. Sử dụng tốt các thiết bị đo lường.

* THỜI GIAN BẮT ĐẦU CÔNG VIỆC:

Nhận việc ngay hoặc thỏa thuận thời gian phù hợp.

* HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ:

Nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại Công ty CP TMDV Sao Nam An

Người tiếp nhận hồ sơ: Ms. Ân (Lễ tân)

* Điện thoại: 028.38 172 440 – Ms. Ân

Hoặc gửi CV qua E-mail: qtlthao@soeco.com.vn

* Web: www.soeco.com.vn

1- SALES

-  Bộ phận: Phòng phát triển kinh doanh (BDD)

-  Số lượng: 02 Nam/Nữ

-  Mức lương: Thỏa thuận

-  Trình độ: Cao đẳng trở lên

-  Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

-  Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Không bắt buộc

-  Công việc chính: Bán hàng, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường.

2- NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ

- Số lượng: 01 Nam

- Bộ phận: Dịch vụ kỹ thuật

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Cao đẳng kỹ thuật Điện - Điện tử trở lên

- Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành

- Công việc chính: Sửa chữa các thiết bị điện tử như màn hình chuyên dụng, máy chiếu, camera, đầu ghi…

3- CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

- Số lượng: 01 Nam

- Bộ phận: Thi công

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Cao đẳng kỹ thuật trở lên

- Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Không bắt buộc

- Công việc chính: Giám sát thi công công trình điện nhẹ.

4- NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM

- Số lượng: 01 Nam

- Bộ phận: IT + R&D

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật (CNTT, Điện, Điện tử, viễn thông…)

- Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Khá

- Công việc chính: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

* THỜI GIAN BẮT ĐẦU CÔNG VIỆC:

Nhận việc ngay hoặc thỏa thuận thời gian phù hợp.

* HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ:

Nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại Công ty CP TMDV Sao Nam An

Người tiếp nhận hồ sơ: Ms. Ân (Lễ tân)

* Điện thoại: 028.38 172 440 – Ms. Ân

Hoặc gửi CV qua E-mail: qtlthao@soeco.com.vn

* Web: www.soeco.com.vn

1- NHÂN VIÊN IT

-  Bộ phận: IT&RD

-  Số lượng: 01 Nam

-  Mức lương: Thỏa thuận

-  Trình độ: Cao đẳng trở lên

-  Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

-  Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Đọc và hiểu tài liệu tiếng anh. Giao tiếp cơ bản.

-  Công việc chính: Cài đặt, cấu hình hệ thống camera, network.

2- SALES

-  Bộ phận: Phòng phát triển kinh doanh (BDD)

-  Số lượng: 02 Nam/Nữ

-  Mức lương: Thỏa thuận

-  Trình độ: Cao đẳng trở lên

-  Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

-  Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Giỏi

-  Công việc chính: Bán hàng, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường.

3- NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KHO VÀ GIAO HÀNG

-  Bộ phận: Kho vận

-  Số lượng: 01 Nam

-  Mức lương: Thỏa thuận

-  Trình độ: Trung cấp trở lên

-  Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

-  Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Không bắt buộc

-  Công việc chính: Nhập hàng, giao hàng, khuân vác.

4- NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ

- Số lượng: 01 Nam

- Bộ phận: Dịch vụ kỹ thuật

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Cao đẳng kỹ thuật trở lên

- Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Cơ bản

- Công việc chính: Sửa chữa các thiết bị điện tử như màn hình chuyên dụng, máy chiếu, camera, đầu ghi…

5- THƯ KÝ THI CÔNG

- Số lượng: 01 Nữ

- Bộ phận: Thi công

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Cao đẳng trở lên

- Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Không bắt buộc

- Công việc chính: Thanh toán chi phí Thi công; Soạn thảo Hợp đồng, văn bản, chấm công …phòng Thi công.

6- NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM

- Số lượng: 01 Nam/Nữ

- Bộ phận: IT + R&D

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật (CNTT, Điện, Điện tử, viễn thông…)

- Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Khá

- Công việc chính: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

* THỜI GIAN BẮT ĐẦU CÔNG VIỆC:

Nhận việc ngay hoặc thỏa thuận thời gian phù hợp.

* HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ:

Nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại Công ty CP TMDV Sao Nam An

Người tiếp nhận hồ sơ: Ms. Ân (Lễ tân)

* Điện thoại: 028.38 172 440 – Ms. Ân

Hoặc gửi CV qua E-mail: qtlthao@soeco.com.vn

1- NHÂN VIÊN IT

-  Bộ phận: IT&RD

-  Số lượng: 01 Nam

-  Mức lương: Thỏa thuận

-  Trình độ: Cao đẳng trở lên

-  Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

-  Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Trung bình

-  Công việc chính: Cài đặt, cấu hình hệ thống camera, network.

2- NHÂN VIÊN PRESALES

-  Bộ phận: Presales

-  Số lượng: 01 Nam

-  Mức lương: Thỏa thuận

-  Trình độ: Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật (Điện, Điện tử, Viễn thông…)

-  Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

-  Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Trung bình

-  Công việc chính: Khảo sát, lập dự toán Dự án

3- SALES (làm việc trực tiếp Giám đốc Kinh doanh người Nhật)

-  Bộ phận: Phòng phát triển kinh doanh (BDD)

-  Số lượng: 02 Nam/Nữ

-  Mức lương: Thỏa thuận

-  Trình độ: Cao đẳng trở lên

-  Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

-  Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Giỏi

-  Công việc chính: Bán hàng, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường.

4- THỦ KHO

-  Bộ phận: Kho vận

-  Số lượng: 01 Nam

-  Mức lương: Thỏa thuận

-  Trình độ: Trung cấp trở lên

-  Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

-  Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Không bắt buộc

-  Công việc chính: Nhập, xuất hàng hóa; kiểm tra, quản lý hàng hóa trong kho.

5- NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ

- Số lượng: 01 Nam

- Bộ phận: Dịch vụ kỹ thuật

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Cao đẳng kỹ thuật trở lên

- Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Cơ bản

- Công việc chính: Sửa chữa các thiết bị điện tử như màn hình chuyên dụng, máy chiếu, camera, đầu ghi…

6- THƯ KÝ THI CÔNG

- Số lượng: 01 Nữ

- Bộ phận: Thi công

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Cao đẳng trở lên

- Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Cơ bản

- Công việc chính: Thanh toán chi phí Thi công; Soạn thảo Hợp đồng, văn bản, chấm công …phòng Thi công.

7- NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM

- Số lượng: 01 Nam/Nữ

- Bộ phận: IT + R&D

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật (CNTT, Điện, Điện tử, viễn thông…)

- Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Khá

- Công việc chính: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

* THỜI GIAN BẮT ĐẦU CÔNG VIỆC:

Nhận việc ngay hoặc thỏa thuận thời gian phù hợp.

* HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ:

Nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại Công ty CP TMDV Sao Nam An

Người tiếp nhận hồ sơ: Ms. Ân (Lễ tân)

* Điện thoại: 028.38 172 440 – Ms. Ân

Hoặc gửi CV qua E-mail: qtlthao@soeco.com.vn