Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

1- SALES DIRECTOR

- Số lượng: 01 Nữ/Nam

- Bộ phận: CEO and BODs

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Bằng đại học tối thiểu về Kinh tế hoặc Điện tử/CNTT

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý bán hàng trong ngành M&E, SI.

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Thành thạo tiếng Anh

- Công việc chính: Thực hiện các chiến lược bán hàng và phát triển kinh doanh phù hợp để tối đa hóa doanh số và lợi nhuận một cách bền vững.

2- SALES

- Bộ phận: Phòng phát triển kinh doanh (BDD)

- Số lượng: 04 Nam/Nữ

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Cao đẳng trở lên

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 -2 năm kinh nghiệm tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Giao tiếp

- Công việc chính: Bán hàng, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường. Khách hàng là người dùng cuối, trực tiếp.

3- CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

- Số lượng: 02 Nam

- Bộ phận: Thi công

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Đại học chuyên ngành kỹ thuật Điện - Điện tử trở lên

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 -2 năm kinh nghiệm tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Không bắt buộc

- Công việc chính: Giám sát, tổ chức triển khai thi công công trình.

4- KỸ THUẬT SỬA CHỮA MÁY IN, PHOTOCOPY

- Số lượng: 01 Nam

- Bộ phận: Dịch vụ kỹ thuật

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Không bắt buộc, biết sửa chữa máy in, máy photocopy

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 -2 năm kinh nghiệm tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Không bắt buộc

- Công việc chính: Sữa chữa máy in, máy photocopy.

5- KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ

- Số lượng: 01 Nam

- Bộ phận: Dịch vụ kỹ thuật

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Đại học chuyên ngành kỹ thuật Điện - Điện tử trở lên

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 -2 năm kinh nghiệm tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

- Công việc chính: Sữa chữa máy chiếu, camera, đầu ghi, màn hình, thiết bị điện tử.

6- NHÂN VIÊN T&C

- Số lượng: 02 Nam

- Bộ phận: Triển khai dự án

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin / Điện tử viễn thông

- Kinh nghiệm: Hai (02) năm kinh nghiệm trở lên

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành và giao tiếp cơ bản

- Công việc chính:

   + Sử dụng thiết bị đo kiểm hệ thống ELV (Structured Cabling, Networking, PA, v.v.)

   + Triển khai T&C tại công trình: Cấu hình, cài đặt thiết bị hệ thống mạng (Networking), thoại (PBX), giám sát an ninh (CCTV), âm thanh công cộng (PA), và một số hệ thống khác.

* THỜI GIAN BẮT ĐẦU CÔNG VIỆC:

- Nhận việc ngay hoặc thỏa thuận thời gian phù hợp.

* HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ:

- Nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại Công ty CP TMDV Sao Nam An:

+ Người tiếp nhận hồ sơ: Ms. Ân (Lễ tân)

+ Điện thoại: 028.38 172 440 – Ms. Ân

- Hoặc gửi CV qua E-mail: ptlthu@soeco.com.vn

1- SALES

- Bộ phận: Phòng phát triển kinh doanh (BDD)

- Số lượng: 04 Nam/Nữ

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Cao đẳng trở lên

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 -2 năm kinh nghiệm tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Giao tiếp

- Công việc chính: Bán hàng, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường. Khách hàng là người dùng cuối, trực tiếp.

2- SALES

- Bộ phận: Phòng phát triển kinh doanh (SSD)

- Số lượng: 02 Nam/Nữ

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Cao đẳng trở lên

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 -2 năm kinh nghiệm tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Không bắt buộc

- Công việc chính: Bán hàng, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường. Khách hàng là nhà thầu, SI, tổ chức, cá nhân.

3- CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

- Số lượng: 02 Nam

- Bộ phận: Thi công

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Đại học chuyên ngành kỹ thuật Điện - Điện tử trở lên

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 -2 năm kinh nghiệm tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Không bắt buộc

- Công việc chính: Giám sát, tổ chức triển khai thi công công trình.

4- KỸ THUẬT SỬA CHỮA MÁY IN, PHOTOCOPY

- Số lượng: 01 Nam

- Bộ phận: Dịch vụ kỹ thuật

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Không bắt buộc, biết sửa chữa máy in, máy photocopy

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 -2 năm kinh nghiệm tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Không bắt buộc

- Công việc chính: Sữa chữa máy in, máy photocopy.

5- KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ

- Số lượng: 01 Nam

- Bộ phận: Dịch vụ kỹ thuật

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Đại học chuyên ngành kỹ thuật Điện - Điện tử trở lên

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 -2 năm kinh nghiệm tương đương

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

- Công việc chính: Sữa chữa máy chiếu, camera, đầu ghi, màn hình, thiết bị điện tử.

6- NHÂN VIÊN IT

- Số lượng: 02 Nam

- Bộ phận: IT

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin / Điện tử viễn thông

- Kinh nghiệm: Hai (02) năm kinh nghiệm trở lên

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành và giao tiếp cơ bản

- Công việc chính:

+ T&C cấu hình, cài đặt thiết bị hệ thống mạng (Networking), thoại (PBX), giám sát an ninh (CCTV), âm thanh công cộng (PA), và một số hệ thống khác.

+ Sử dụng thiết bị đo kiểm hệ thống ELV.

7- THƯ KÝ THI CÔNG

- Số lượng: 01 Nữ

- Bộ phận: Thi công

- Mức lương: Thỏa thuận

- Trình độ: Cao đẳng trở lên

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu

- Ngoại ngữ tiếng Anh – Trình độ: Không bắt buộc

- Công việc chính: Soạn thảo văn bản, chấm công, thanh toán và các thủ tục thi công công trình.

* THỜI GIAN BẮT ĐẦU CÔNG VIỆC:

- Nhận việc ngay hoặc thỏa thuận thời gian phù hợp.

* HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ:

- Nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại Công ty CP TMDV Sao Nam An:

+ Người tiếp nhận hồ sơ: Ms. Ân (Lễ tân)

+ Điện thoại: 028.38 172 440 – Ms. Ân

- Hoặc gửi CV qua E-mail: qtlthao@soeco.com.vn