PN28160K

VNĐ Call Us

Including VAT

Swtich-M16eG (16 10/100/1000T ports)
Thiết bị chuyển mạch 16 ports 10/100/1000Mbps + 2 SFP Slots.

Swtich-M16eG (16 10/100/1000T ports)
Thiết bị chuyển mạch 16 ports 10/100/1000Mbps + 2 SFP Slots.
Bảo hành 05 năm