Soeco kết hợp với Konica Minolta Việt Nam hỗ trợ cho học sinh nghèo hiếu học Tiền Giang