SOECO CÙNG HÃNG PANASONIC TÀI TRỢ HỆ THỐNG HDVC CHO TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP LÀO