Phòng kỹ thuật Brother công ty SAO NAM AN và phòng IT  bệnh viện Xuyên Á tổ chức buổi giao lưu bóng đá.