HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN – SOECO TÀI TRỢ NHÀ TÌNH NGHĨA NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 20/7/2018