CÔNG TY SOECO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BUỔI THI ĐẤU GIẢI CẦU LÔNG 2020