Công ty Sao Nam An (Soeco) đã tham gia triển lãm ICT Exhibition 2023 tại Nhật Bản