Buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược của công ty SOECO và Công ty  SunTel (Nhật Bản)