TÒA NHÀ LIM TOWER

Chủ đầu tư LIM TOWER

Địa chỉ Tp. Hồ Chí Minh.

Năm thực hiện

Giải pháp & Dịch vụ