SCB-7004S

VNĐ Liên Hệ

Giá đã bao gồm VAT

Card ghi hình camera analog sang IP, kết nối qua cổng PCI trên PC.
04 ngã vào video, 04 ngã vào audio. Lắp tối đa 04 card trên một PC.
Tốc độ ghi theo chuẩn D1  Real...

Card ghi hình camera analog sang IP, kết nối qua cổng PCI trên PC.
04 ngã vào video, 04 ngã vào audio. Lắp tối đa 04 card trên một PC.
Tốc độ ghi theo chuẩn D1  Real time: NTSC 120 fps, PAL 100 fps
Tốc độ hiển thị : NTSC 120 fps, PAL 100 fps
Quản lý trên phần mềm Mainconsole không cần phải mua thêm license