Cáp kết nối mở rộng cho micro digital chuyên dụng
- Chiều dài: 20m
- Sử dụng cho micro KX-VCA001X