KX-VCA002X

VNĐ Liên Hệ

Giá đã bao gồm VAT

KX-VCA002X
- Micro Analog gắn trên HD Conference KX-VC600 & KX-VC300.
- Không có khả năng mở rộng.
- Bán kính 2m, 300 độ

KX-VCA002X
- Micro Analog gắn trên HD Conference KX-VC600 & KX-VC300.
- Không có khả năng mở rộng.
- Bán kính 2m, 300 độ