KX-VCA001X

VNĐ Liên Hệ

Giá đã bao gồm VAT

KX-VCA001X
- Micro Digital gắn trên HD Conference 
- Có khả năng kết nối thêm 3 Micro.
- Bán kính 4m, 360 độ

KX-VCA001X
- Micro Digital gắn trên HD Conference 
- Có khả năng kết nối thêm 3 Micro.
- Bán kính 4m, 360 độ